OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0,00 Kč

Křišťálová inspirace Jaroslavy Urbanové 

Velký rozhovor s Jaroslavou Urbanovou vyšel v měsíčníku Záhady života v čísle 12/2013.

Část rozhovoru si můžete přečíst zde.
Píší se šedesátá léta. Na okenní římse bubnují tančící kapky deště, když v tom se celá místnost rozezní zvukem tibetského tepaného gongu visícího u dveří. V pokoji vládne velmi přátelská atmosféra. Přítomné jemně zamrazí v páteři, ztěžka polknou a jejich pátravý zrak začne klouzat po starožitném indickém nábytku vyřezávaném z palisandrového dřeva. Pak se náhle atmosféra změní a přítomní ucítí všemi svými smysly všepronikající přítomnost někoho, kdo již není z našeho světa. Někoho, kdo si přišel popovídat s těmi, kteří jsou ochotni naslouchat a hlavně konverzovat. 

Právě začíná Jupiterovský čtvrtek, ten zvláštní večer, kdy se u manželů Urbanových každý týden pravidelně scházejí přátelé a rozmlouvají s neviditelnými filosofy, básníky, spisovateli i jinými umělci, kteří už dávno opustili náš svět. Toto setkání neobsahovalo nikdy žádný spiritismus, vždy šlo o bezprostřední kontakt se světem za hranicí fyzického bytí. Víme velmi dobře, že mnohdy se strachem zamítáme vše, co nemůžeme fyzicky uchopit, změřit, doložit. Chceme-li ale poznat pravdu, nemůžeme před ní zavírat dveře. Štěpán Urban určité filozofické postřehy zapisoval a později se uveřejnily v knize Spirála moudrosti. A pokud se přece jen mezi přítomnými hosty najde někdo, kdo si ještě není zcela jist, že si s ním nezahrává záludná fantazie, velmi rychle pochopí, že to, co se právě odehrává mezi čtyřmi stěnami bytu, zkrátka „rozum“ nebere. Občasné nečekaně silné rány do skříní, je nazvedávají ze židlí a vyrážejí jim dech. Teď už ani možné zdejší skeptiky nenapadne, aby ještě pochybovali. Duchovno má však i velký smysl pro humor a proto v pokoji panovala občas i legrace.


DUCH ODHALIL ZLODĚJE

Účastníci setkání s neviditelnem se pak pomalu noří do vlastního nitra, a zároveň naslouchají klidnému hlasu paní Jaroslavy Urbanové. Během Jupiterovských čtvrtků promlouvala s bytostmi z jiné sféry, kladly se otázky nejen filosofické, ale i ty, které se týkaly osobního života nebo současných problémů účastníků. Odpovědi byly často tak překvapující, že to nenechalo klidným snad vůbec nikoho. Když si jeden z mnoha pozvaných hostů v nestřežené chvíli jaksi „vypůjčil“ do kapsy stříbrné tepané lžičky, dostalo se mu při dalším Jupiterovském čtvrtku nečekaně tvrdé odpovědi. Když položil další otázku, odpověď zněla jasně, a velmi nesmlouvavě: „Dej do pořádku svou chtivou kleptomanii a potom se spolu budeme bavit,“ odpovědělo neviditelno. Těžko říci, co jak si host svůj čin vzal k srdci, ale už si nikdy na Jupiterovský čtvrtek pro další odpovědi nepřišel. Jak je vidět, i v duchovním světě existují morální hodnoty.


PŘEDPOVĚDĚLA ROZPAD ČESKOSLOVENSKA
 

Jaroslava Urbanová s návštěvníky z jiných sfér vedla nejen dialogy plné vtipu i bezbřehé moudrosti, dokázala jejich prostřednictvím také nahlížet do minulosti, přítomnosti i budoucnosti. A jak říkají její přátelé, nikdy se při tom nespletla. Dovolte mi, abych zde citovala kytaristu prof. Štěpána Raka, který o tom ví své: „Zprávy, jež jí byly dovoleny tlumočit z onoho světa Cháronovy plavby, nám již v sedmdesátých letech oznamovaly události, které se pak staly skutečností. Ať již to byl pád Berlínské zdi, konec Sovětského svazu či rozpad Československa. Mnohem důležitějším však pro mne byla ona duchovní sdělení, jež mne vtahovala svou magnetickou silou do věčné Spirály moudrosti…“
 

NIC NENÍ ZTRACENO

Manželé Urbanovi byli mezi přáteli jako osobnosti vyhledáváni pro svou veselou povahu, moudrost a také silné duchovní napojení. Nikdy si nepotrpěli na velkou reklamu. Patřili mezi hrstku lidí, kteří neměli touhu nikomu nic dokazovat a zároveň za své inspirativní rady nikdy nepožadovali peníze ani jiné hmotné dary. Pokud mohli pomoci, tak to udělali, protože věděli, že žádné setkání není náhodné. Jaroslava Urbanová, je v odborných kruzích uznávaná pro své jasnovidné schopnosti, které ne

sčetněkrát prokázala svými přesnými předpověďmi. Má dar jasnozřivosti. Lidé, především její známí a přátelé, se na ni dodnes obracejí z mnoha důvodů, nejčastěji, když něco podstatného ve svém životě řeší, nebo něco důležitého ztratí a nemohou to nalézt. Nepoužívá přitom žádné pomůcky, karty ani kyvadlo, pracuje pouze svojí intuicí!


Na fotografii Prof. Štěpán Urban, zakladatel kytarové třídy na pražské konzervatoři, hudební skladatel, astrolog, antroposof, básník a spisovatel.
 

ZKOUŠKA OHNĚM

Se svým darem s velkou pokorou „pracuje“ už desítky let. Pro radu si k ní za tu dobu přišli mnozí, včetně prezidenta mezinárodní psychotronické společnosti doktora Zdeňka Rejdáka. Pan Rejdák si chtěl i přes nepřízeň režimu založit psychotronickou laboratoř, ale potřeboval k tomu povolení. A tak, aniž by to paní Jaroslavě nebo jejímu manželovi přiznal, přivedl do jejich bytu dva tajné agenty, které ohlásil jako redaktory. Chtěl tajným dokázat, že mimosmyslové schopnosti skutečně existují, a jeho laboratoř má tedy smysl. Jaroslava pana doktora Rejdáka znala, tuto možnost nepředpokládala a neměla tudíž důvod si >>prověřovat<<, co jsou zač. Její manžel to ale poznal okamžitě. Když odešli, plní rozpaků z toho co slyšeli, dostal pan doktor Rejdák od Štěpána Urbana důrazné napomenutí. Dnes na to paní Jaroslava vzpomíná s úsměvem. Ale i tohle mělo svůj smysl, pan doktor Rejdák si pak mohl otevřít psychotronickou laboratoř, která se časem stala pro mnohé hledající velkou inspirací.  
 


ČASOVÁ SMYČKA V PALISANDROVÉM POKOJI

... Paní Urbanová mě ve svém bytě přijala velice přátelsky. Když jsem se usadila na pohovku, nemohla jsem spustit oči z překrásného starého nábytku. Jako bych se náhle ocitla v úplně jiné době. Svým způsobem jsem ale měla pravdu. U dveří mě také upoutal zvláštní – tibetský - gong, který přímo magicky přitahoval mou pozornost. V tu chvíli jsem ještě neměla ani tušení, proč. Když se ještě za života Štěpána Urbana pořádaly Jupiterovské čtvrtky, byla jsem ještě lidově řečeno„na houbách.“

Paní Jaroslava je podle mě mimořádná žena, z níž vyzařuje vnitřní klid a moudrost, která pro mě byla ve chvílích našeho setkání více než inspirující. Když se ke mně posadila a já zapnula diktafon, přestal pro nás čas existovat. Doslova. Usmívám se nad tím, protože zpětně vzato jsem nabyla dojmu, že jsem se v tom zvláštním pokoji paní Urbanové musela dostat do jakési nepochopitelné časové smyčky. Během povídání mě velmi často ale příjemně mrazilo v zádech a často jsem měla pocit, že tam nejsme samy. Náš společný rozhovor, jehož trvání jsem odhadovala asi tak dvě hodiny, ve skutečnosti trval téměř šest. A stále zůstalo mnoho věcí nevyřčeno…
 

Jaroslava Urbanová - autorka knihy Spirála moudrosti Amenius

Jaroslava Urbanová, členka Teosofické společnosti v Kalifornii, autorka knihy Spirála moudrosti. Jako první u nás zavedla výuku hry na kytaru na základní hudební škole.

 


 

  • Lidé, kteří mi o vás vyprávěli z vlastních pozoruhodných zkušeností, mluvili o velkém daru jasnozřivosti, který vám byl dán. Překvapilo mě, že jste řekla, že svým způsobem jste trošku skeptik. Můžete mi to vysvětlit?
    Velmi ráda. Já jsem totiž člověk, který si všechno rád prověřuje. Proto mám v sobě i určitou zdravou dávku skepticismu. Tuto vlastnost mám stále a děkuji za ni. Mnohdy si ani nepamatuji, co lidem - jak říkáte - >>předvídám<<. Oni pak za mnou přijdou třeba za rok a vyprávějí mi o tom, že se jim stalo přesně to, co jsem jim řekla. Koukám na ně nevěřícně, protože si to už většinou ani nepamatuji, ale na druhou stranu jsem ráda, že jsem jim mohla být nějak nápomocná. Nikdy však lidem nesděluji věci, které by mohly zasáhnout do jejich svobodné vůle, nebo by nepříznivě ovlivnily jejich osud. Existují určitá vyšší pravidla, kterými je nutné se řídit. 
  • Pamatujete si na období, kdy vám poprvé začaly „předpovědi“ vycházet?
    Já bych si toho možná ani nevšimla, ale upozorňoval mě na to můj manžel Štěpán Urban, kterému to neušlo. Štěpán Urban byl pro nezasvěcené nejprve můj profesor na konzervatoři, později pak můj manžel. Běžně se mě ptal na určité situace, které ten děn měli proběhnout a které jsem s přesností vyvěstila, což bylo celkem komické, protože byl sám velmi intuitivní. Byl kromě jiné, také vynikající astrolog, který vypracoval stovky horoskopů a považoval astrologii za psychologicky doplněk ke své pedagogické činnosti. Mluvil s nadšením o tom, že žádná psychologie ani jiná věda nedokáže s takovou brilancí rozlišit povahová specifika lidí jako právě astrologie. Udivovala jej i typologie jednotlivých znamení a přiřazoval k nim jak filosofické směry, tak i hudební tóniny. 
  • Například?
    Lev byl v A dur, zatímco jarní znamení Skopce znělo v F dur tóny lesů, luk a strání. Upozorňoval, že je třeba žít v harmonii se všemi znameními, což znamená žít v harmonii sám se sebou. Pro ty, které toto osudové dění zajímá (např. vztahové horoskopy), mohu prozradit, že příští rok 2014, vyjde v nakladatelství Amenius kniha mého manžela Štěpána Urbana Astrologie – má láska. Knihu upravil a doplnil jeho žák kytarista Štěpán Rak, kterého do astrologie můj manžel zasvětil a často s ním s nadšením a velkou láskou o těchto duchovních věcech hovořil.

Dokončení celého rozhovoru najdete v časopise Záhady života v čísle 12/2013

 

 

→ Chci si objednat knihu nebo CD Spirála moudrosti  

Klikně na obrázky>>  

 

< zpět na předchozí stranu 

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.